Sərgilər

Açıq səma altında muzeydə təsərrüfatda istifadə edilən müxtəlif formalı daşlar sərgilənir.