Sərgilər

Açıq səma altında muzeydə maraqlı eksponatlar toplanmışdır. Bunlar – təsərrüfatda istifadə edilən müxtəlif formalı daşlardır. Daş ən əlçatan material olduğundan, insanlar ondan əmək alətlərinin və məişət əşyalarının hazırlanması üçün istifadə edirdilər.
İnsanlar daşları yonaraq onlara zəruri forma verirdilər. Muzeydə qədim su qabları, əl dəyirmanları, üzüm sıxmaq üçün formalar da nümayiş etdirilir.
Bu eksponatlarla tanışlıq qədim dövrlərin həyat və məişət mənzərəsini canlandırmağa imkan verir.