UNUDULMUŞ ƏCDADLARIN KÖLGƏLƏRİ

Muzeydə məşhur azərbaycanlı rəssam Hüseyn Haqverdiyevin "Unudulmuş əcdadların kölgələri" adlı müasir instalyasiyası ilə də tanış ola bilərsiniz.
İnstalyasiya alov dilləri ilə işıqlandırılan taxta kompozisiyanı təcəssüm etdirir.