02/06/19

Yanardağ Kromlex Daş Sərginin açılışı

Yanardağ Kromlex Daş Sərgisi 2 iyun 2019-cu ildə açılır. Açıq muzey ərazidə tapılan, yerli əhali tərəfindən istifadə edilmiş qədim daşlar və sənətkarlq nümunələrini nümayiş etdirir. Bu artefaktlara üzümlərin əzilməsi üçün istifadə olunan dəyirman, ərəb dilində daş kitabələr, məzar daşları və daşdan düzəldilmiş su saxlancıları daxildir.